Esinejad 2022

Alar Karis
Eesti Vabariigi President

Alar Karis on lõpetanud Miina Härma Gümnaasiumi ja Eesti Maaülikooli veterinaarina. Seejärel töötas ta Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis ning hiljem Teaduste Akadeemia Eesti Biokeskuses. 1987. aastast on ta teaduskraad parasitoloogias, hiljem on ta teadlasena keskendunud molekulaargeneetikale ja arengubioloogiale. Ta on töötanud mitme ülikooli juures Saksamaal, Suurbritannias ja Hollandis, alates 1999. aastast oli ta Tartu Ülikooli professor. Alar Karise teadustööd on tema aktiivsel teadlasena tegutsemise perioodil olnud Eesti teadlastest rahvusvaheliselt tsiteeritumate hulgas.

Aastatel 2003-2007 oli Karis Eesti Maaülikooli rektor ja aastatel 2007-2012 Tartu Ülikooli rektor. Ta on juhtinud korduvalt Eesti kõrgkoolide juhte koondavat Rektorite Nõukogu.

Alar Karis oli Eesti Vabariigi riigikontrolör aastatel 2013-2018 ning Euroopa keskkonnaaudiitorite töörühma (EUROSAI WGEA) juht 2014-2018.

Ta oli Eesti Rahva Muuseumi direktor 2018-2021.

Erki Savisaar
Keskkonnaminister

Erki Savisaar on alates 2021. aasta novembrist Eesti Vabariigi keskkonnaminister. Aastatel 2015-2021 kuulus ta Riigikogu XIII ja XIV koosseisu. Perioodil 2017-2021 oli Erki Savisaar Balti Assamblee keskkonna-ja majanduskomisjoni esimees ning alates 2021. aastast on ta United Nations Environment Assembly (UNEA) asepresident.

Varasemalt on Erki Savisaar töötanud juhtivatel kohtadel IT vallas erinevates organisatsioonides, sealhulgas juhtinud Tallinna Linnatranspordi AS-i IT osakonda ning Sisekaitseakadeemia IT osakonda.

Erki Savisaar on lõpetanud Tallinna Ülikooli rakendusinformaatika erialal.

Kai Realo
Eesti Tööandjate Keskliit
Volikogu esinaine

Kai Realo on aastatepikkuse juhikogemusega erinevatest müügiorganisatsioonidest ning 2018.a. omistati talle Aasta juhi tiitel.

Kai Realo juhib ringmajanduse ettevõtet RagnSells Eesti. Varem juhtis ta ligi kümme aastat Circle K Eestit. Enne seda oli ta samas organisatsioonis Statoili kontseptsioonijuht. Varasemate töökohtade hulka kuuluvad IBM, Elisa Eesti ja mobiiltelefonide jaemüügikett Mäkitorppa.

Ta on Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine 2019. aasta veebruarist.

Kai Realo on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusinsenerina ning tal on magistrikraad Tartu Ülikoolist turunduse ja juhtimise valdkonnas.

Taavi Veskimägi
AS Elering
Juhatuse esimees

Taavi Veskimägi on alates 2009. aastast Elering AS juhatuse esimees. Ta on kuulunud kahte Riigikogu koosseisu, olles selle aja jooksul nii parlamendifraktsiooni esimees kui Riigikogu aseesimees.
Taavi Veskimägi oli aastatel 2003-2005 EV rahandusminister. Oma karjääri alustas ta riigiametnikuna 1996. aastal Rahandusministeeriumis, kus ta töötas Riigihalduse osakonna juhtajana ja hiljem ministeeriumi nõunikuna.
Taavi Veskimägi on olnud pikaajaline Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige ning veab hetkel Keskliidus ka keskkonna ja vastutustundliku ettevõtluse töörühma. Taavi omab kolmanda sektori kogemust eelkõige Eesti Kaitsetööstuse Liidu asutaja ja nõukogu esimehena. Ta on olnud aastate jooksul ka paljude äriühingute nõukogu liige sh hetkel Olympic Entertainment Group AS nõukogu liige.

Heiti Hääl
Alexela kontserni suuromanik ja asutaja
Alexela Group OÜ

Ta kuulub taasiseseisvunud Eesti esimeste eraettevõtlusega alustanute hulka ning tema nime võime seostada Eesti mitmekesiseima tooteportfelliga, energiakontserni Alexela loomise, taastuv- ja jätkusuutlike energiaallikate tootmisprojektide, gaasitanklate jõulise arendamise, tuntud kaubamärgi Tiki Treiler järelhaagiste tootmise ja mitmete muude ettevõtlusvaldkondadega. Heiti poolt juhitud Alexela Logistics on rajanud Läänemere moodsamate tehnoloogiatega varustatud vedelkütuse terminalid Paldiskisse ja Sillamäele. Heitiga seotud ettevõtted on korduvalt pärjatud Kultuurisõbra tiitliga. Muuhulgas kuulub ta ka Eesti Meremuuseumi ja Tallinna Tehnikaülikooli nõukogusse.

Yoko Alender
Riigikogu
Keskkonnakomisjoni esimees

Yoko Alender on  Keskkonnakomisjoni esinaine, Riigikogu liige ning RMK nõukogu liige. Varasemalt on ta olnud muuhulgas Tallinna Linnavolikogu liige ja Riigi Kinnisvara nõukogu liige. Samuti omab Yoko Alender magistrikraadi ning mitmekülgset kogemust arhitektuuri valdkonnas.

Ando Leppiman
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kantsler

Kantsler Ando Leppiman juhib ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi nõunike tööd ning koordineerib ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste tegevust.

Varasemalt on ta töötanud Eesti Energias ning omab mitmekülgset kogemust erinevates ettevõtluse esindusorganisatsioonides.

Fredrik Andrén-Sandberg
Vestas Wind Systems
Taastuvenergia ja jätkusuutlikkuse valdkonna avalike suhete juht

Fredrik Andrén-Sandberg on rahvuselt rootslane, kes on enam kui kümme aastat  töötanud rahvusvahelistes taastuvenergia ettevõtetes nii Euroopa Liidus kui mujal maailmas. Ta on juhtinud avalikke suhteid organisatsioonides, mis opereerivad ja arendavad nii avamere- kui maismaa tuuleparke. Samuti päikese-, vesiniku-, ja biomassi töötlemise tehnoloogiatega opereerivates taastuvenergia ettevõtetes. Täna on ta Vestase avalike suhete juht Põhjamaades ning vastutab ettevõtte vesiniku tehnoloogia (PtX) poliitika eest kogu maailmas.

Margus Vals
Eesti Energia AS
Juhatuse liige

Margus Vals on alates 2014. aastast Eesti Energia juhatuse liige, kes vastutab ettevõtte arendusvaldkonna eest. Varem on ta töötanud Eesti Energia strateegiajuhi ja energiakaubanduse juhina. Margus Valsil on Tallinna Tehnikaülikoolist bakalaureusekraad majanduse alal ning teadusmagistri kraad London Business Schoolist. Margus Valsi meeskond keskendub innovatsioonile ja strateegilistele projektidele, millel on märkimisväärne mõju nii meid ümbritsevale keskkonnale kui ka klientide heaolule.

Olavi Lepp
Swedbank Eesti AS
Juhatuse esimees

Olavi Lepp on Swedbank Eesti juht. Ta alustas pangas spetsialisti kohal ja on tänaseks 25 aastat töötanud erinevatel positsioonidel nii Eesti, Baltikumi kui Grupi tasemel. Olavil on bakalaureusekraad ärikorralduses ja juhtimises Tartu Ülikoolist ning ta on end täiendanud London Business Schoolis. Ta on ka Tööandjate Keskliidu volikogu liige. Vabal ajal ei ole tema jaoks midagi paremat kui olla koos oma perega, kuhu kuuluvad lisaks abikaasale ka kolm tütart ja koer.

Alar Saluste
R-S OSA Service OÜ
Juhatuse liige

Alar Saluste on Ragn-Sells AS tütarettevõtte R-S OSA Service OÜ projektijuht ja juhatuse liige, kelle juhtida on Eesti üks mastaapseimaid ettevõtmisi – OSA-projekt. Selle raames uuritakse põlevkivituha väärindamise ja ringlusse suunamise võimalusi. Alar Salustel on magistrikraad Tartu Ülikoolist keskkonnatehnoloogia alal.

Kaidi Ruusalepp
Asutajate Selts
President

Kaidi Ruusalepp on Eesti iduettevõtete asutajaid koondava organisatsioon Asutajate Selts president. Kaidi on juhtinud Nasdaq Tallinna Börsi ja Eesti Väärtpaberikeskust, vedanud kogumispensioni projekti ning oli üks Teenusmajanduse Koja loojatest. Eesti esimese IT-õiguse juristina aitas ta panna aluse e-Eesti eduloole – töötada muu hulgas välja digiallkirja seaduse, osaldeda X-tee ja ID kaardi väljatöötamisel. 2013. aastal asutas Kaidi ettevõtte Funderbeam, mis pakub globaalset rahastus- ja kauplemisplatvormi kasvuettevõtetele. Aastatel 2018-2020 elas ja töötas Kaidi Ruusalepp perega Singapuris.
Kaidi on viis aastat järjest valitud Euroopa 50 mõjukaima naissoost startup-ettevõtja hulka, 2018 nimetati ta Technology Playmaker Awards konkursil aasta ettevõtjaks ning ITL on teda tunnustatud Eesti Aasta Inimese tiitliga.

Ants Noot
AS Eesti Gaas
Juhatuse esimees

Ants Noot on AS Eesti Gaas juhatuse esimees, samuti Eesti Maaülikooli nõukogu esimees ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse nõukogu esimees. Ta on töötanud juhtivatel ametikohtadel panganduses, Rahandusministeeriumis, AS-is Hansatee ning Põllumajandus-ministeeriumis ja tänases Maaeluministeeriumis kantslerina.

Lauri Lugna
KredExi ja EASi ühendasutus
Juhatuse esimees

Lauri Lugna on alates 2022. aasta jaanuarist EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse esimees. Lugna on juhtinud Maanteeameti peadirektori asetäitjana klientide teenindamist ja liikluse ohutumaks muutumist.Viimased kuus aastat on ta kantslerina juhtinud Eesti suurima töötajaskonnaga Siseministeeriumi valitsemisalal. Tal on Tartu Ülikooli avaliku halduse ja majanduse alane kõrgharidus ning ta on lõpetanud Belgias magistrantuuri Euroopa Liidu poliitika kujundamises. Hetkel jätkab õpinguid EBS Executive MBA programmis.

Mihkel Tammo
KredExi ja EASi ühendasutus
ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse juht

Osanik tööstusettevõtetes TAMMER OÜ ja Estanc AS, Rohetiiger liikumise asutaja ning EASi ja KredExi ühendasutuse ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse juht. Tuntud ka jätkusuutlikkuse eestkõnelejana.

Peep Pitk
Fibenol OÜ
Juhatuse liige

Peep Pitk on Fibenoli arendusjuhina eest vedamas maailmas unikaalse puidu fraktsioneerimise katsetehase arendust Eestis, asukohaga Imaveres. Viimasel viiel aastal välja töötatud lahendused keskenduvad innovatsioonile puidu väärindamises, mis annab biokemikaalide ja biomaterjalide arengutele täiesti uue vaatenurga. Tegu on lokaalset bioressurssi efektiivselt väärindava kontseptsiooniga, mis loob aluse laiapõhjalise puidukeemia tööstuskompleksi arendamiseks Eestis ja mujal.

Peep Pitkil on doktorikraad keemia-ja keskkonnakaitsetehnoloogias Tallinna Tehnikaülikoolist.

Martti Lemendik
Metaprint AS
Juhatuse esimees ja omanik

Martti Lemendik on Euroopa ühe suurima aerosoolpakendeid tootva ettevõtte AS Metaprint juht ja kaasomanik. Metaprindi nime all tegutsevad tehased on Martti rajanud ka Hollandisse ja Venemaale. Samuti kuulub ta MP Majad juhatusse ning on nõukogu esimeheks ettevõtetes Stark Logistics ja Cityparks Latvija.

Martti on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna majandusarvestuse erialal.

2015 tunnustati teda aasta noore juhi tiitliga.

Martti kuulub Eesti vanimasse ettevõtte juhtide klubisse Tallinna Direktorite Klubi ning värske liikmena Tööandjate Keskliidu volikogusse.

Jukka Patrikainen
Balti riikide juht
ABB AS

Jukka Patrikainen alustas ABB-s 1997. aastal Soomes, kus vastutas juhtimise ja operatiivse tegevuse eest müügi- ja korrashoiuvaldkonnas. 2013. aastal asus ta Eestisse ning alustas tööd ABB korrashoiuteenuste juhina Balti riikides. 2015. aastal nimetati Jukka Patrikainen ABB Balti riikide müügi- ja korrashoiuteenuste juhiks. Alates 2017. aasta maist on Jukka Patrikainen ABB Balti riikide juht. Omandanud energeetikaalase kõrghariduse Kotka Ülikoolist.

Johannes Tralla
Moderaator
ETV saatejuht

Johannes Tralla on Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik. Meedias tehnoloogia- ja kultuuriteemadega alustanud Tralla oli 2012-2018 ERR-i Euroopa korrespondent. Alates 2018. aasta sügisest juhib Tralla ETV-s saateid Esimene stuudio ja Välisilm ning töötab Aktuaalse kaamera meeskonnas uudisteankru ja reporterina. Arvukate eriprojektidega seotud ajakirjanik on ka reisisaate Johannese lähetamine autor ja saatejuht.

Anna Pihl
Moderaator
ETV saatejuht

Anna Pihl on Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik. Londoni ülikooli lõpetamise järel alustas Pihl 2013.aastal tööd “Aktuaalses kaameras”, misjärel liitus üsna pea “Pealtnägija” meeskonnaga. Uuriva ajakirjanikuna pälvis ta 2020.aastal Bonnieri preemia. Pihl on juhtinud ka “Esimest stuudiot”, “Ringvaadet suvel”, “Jõulutunnelit” ja kajastanud mitmeid valimisi. Hetkel on Eesti Televisiooni eetris Pihli menukas autorisaade “Sinu uus sugulane”.

``