Esinejad 2020

Kersti Kaljulaid
Eesti Vabariigi President

Kersti Kaljulaid on Eesti Vabariigi  president.  Aastatel 2004-2016 oli Kersti Kaljulaid Euroopa Kontrollkoja liige. Töötanud Eesti Energia Iru elektrijaama finantsdirektori ja direktorina ning Eesti peaministri majandusnõunikuna.

Kai Realo
Eesti Tööandjate Keskliit
volikogu esinaine

Kai Realo on aastatepikkuse juhikogemusega erinevatest müügiorganisatsioonidest ning 2018.a. omistati talle Aasta juhi tiitel. Viimased kaheksa aastat on Kai Realo peadirektorina eest vedanud Circle K Eesti meeskonda, enne seda töötas ta samas organisatsioonis Statoili kontseptsioonijuhina. Varasemate töökohtade hulka kuuluvad IBM, Elisa Eesti ja mobiiltelefonide jaemüügikett Mäkitorppa.

Kai on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusinsenerina ning tal on magistrikraad Tartu Ülikoolist turunduse ja juhtimise valdkonnas.

Lisaks põhitööle kuulub Kai Realo Eesti Kaupmeeste Liidu juhatustesse. Ta on Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine 2019. aasta veebruarist.

Antti Vasara
Soome Rakendusuuringute Keskus VTT
juht

Antti Vasara on VTT juht alates 2015. aastast. Samuti on ta EARTO (Euroopa Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioonide Assotsiatsioon) president ja Palta (Soome teenindussektori tööandjad) juhatuse esimees, Elisa (Soome suurim sideoperaator) juhatuse nõunik ja Soome Tööstusliidu (EK) juhatuse liige. Lisaks kuulumisele Soome mitmesse tehisintellekti ja teaduspoliitika töörühma, on Vasara osalenud paljudes Euroopa Komisjoni tööstus- ja innovatsioonipoliitika kõrgetasemelistes töörühmades. Eelnevalt on ta peaaegu 25 aastat töötanud erasektoris: Nokias, Tietos, SmartTrustis ja McKinsey & Companys. Karjääri varasemas etapis oli ta teadur optilise side alal. Ta on avaldanud üle 20 teadusartikli ja on registreerinud  ühe rahvusvahelise patendi. Dr. Vasaral on Aalto ülikooli tehnikateaduse doktorikraad.

Ain Hanschmidt
Tallink AS
nõukogu liige

Ain Hanschmidt on AS-i Infortar juhatuse esimees, AS Tallink Grupp nõukogu liige ja AS Eesti Gaas nõukogu esimees. Eelnevalt oli Ain Hanschmidt SEB Eesti Ühispanga president , juhatuse esimees ning  lühikest aega sama panga nõukogu esimees. Olnud Eesti Pangaliidu juhatuse esimees. Ta on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi.

Urmas Varblane
Tartu Ülikool
rahvusvahelise ettevõtluse professor, akadeemik

Urmas Varblase uurimise põhisuundadeks on Eesti ettevõtete rahvusvahelistumine, otseste välisinvesteeringute roll majanduse ümberstruktureerimisel, Eesti väliskaubanduse areng ja probleemid, majanduslik integratsioon ja konvergentsiprotsess Euroopa Liidus, riigi innovatsioonisüsteem ja innovatsioonipoliitika. Osalenud paljudes rahvusvahelistes teadusprojektides ja teinud koostööd Eesti erinevate riigiasutustega ja haruliitudega. Täiendanud ennast Augsburgis (Saksamaa), Bentley Kolledzis (USA), University College of London (Suurbritannia), Zernike Grupis Groningenis (Hollandis). Eesti Vabariigi teaduspreemia sotsiaateadustes 2003. aastal, Eesti Teaduste Akadeemia liige 2009. aastast. Õpetanud erinevatel tasanditel väliskaubandusteooria, välismajanduspoliitika, maailmamajanduse arengusuundade, rahvusvahelise ettevõtluse, rahvusvahelise turunduse ainekursusi.

Viljar Arakas
EfTEN Capital
tegevjuht

Viljar Arakas on EfTEN Capital AS asutajaliige ja juhatuse liige ning veel mitmete äriühingute juhatuse liige ning nõukogu esimees. Kuni 2008. aasta jaanuarini oli Viljar Arco Vara juhatuse esimees, kelle juhtimisel korraldati 2007. aastal Arco Vara aktsiate noteerimine ja aktsiaemissioon. Eelnevalt on ta olnud OÜ-de Haagisekeskus ning Arco Transport juhatuse esimees, AS-ide EVR Cargo ja Tallinna Lennujaam nõukogu liige ning Eesti Raudtee nõukogu esimees.

Äriühingute juhtorganites tegutsemise kõrval on Viljar Arakas olnud MTÜ Teenusmajanduse Koda juhatuse liige, sh juhatuse esimees ning Riigireformi Sihtasutuse nõukogu liige alates selle asutamisest kuni sihtasutuse tegevuse lõpetamiseni.

Viljar Arakas on lõpetanud Tallinna Polütehnikumi telekommunikatsiooni erialal. Tal on EBS Rahvusvahelise Ülikooli ärijuhtimise bakalaureusekraad ning Hollandis Hogeschool NOVI’s omandatud bakalaureuse topelt diplomi, lisaks on ta omandanud magistrikraadi EBS Rahvusvahelise Ülikooli Executive magistriõppes.

Juhan Lepassaar
Euroopa Liidu küberturbe agentuur
juht

Juhan Lepassaar on alates 2019.aasta oktoobrist ELi Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) juht. Tal on enam kui 15-aastane töökogemus Euroopa Liidus ja koostöös Euroopa Liiduga.  Enne ENISA-ga liitumist töötas ta kuus aastat Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi kabinetiülemana, mille raames ta juhtis ja koordineeris ka küberturbe seaduse ettevalmistamist ja läbirääkimisi. Lepassaare EL-i asjade karjäär algas Riigikantseleis EL-i sekretariaadi nõunikuna ning jätkus EL asjade asedirektori ja direktorina. Tal on magistrikraad Sussexi ülikooli Euroopa poliitika erialal.

 

Olavi Lepp
Swedbank AS
juht

Olavi Lepp on Swedbank Eesti juht ja juhatuse esimees. Oma karjääri Swedbankis alustas ta 90-ndatel Pärnus klienditeenindajana. Tänaseks on ta pangas töötanud 23 aastat ning seda väga erinevatel positsioonidel nii Eesti, Baltikumi kui Grupi tasemel.

Taavi Veskimägi
Elering AS
juhatuse esimees

Taavi Veskimägi on alates 2009.aastast tänaseks nii Eesti elektri kui gaasi põhivõrku haldavat Elering AS juhatuse esimees. Ta on kuulunud kahte Riigikogu koosseisu, olles selle aja jooksul nii parlamendifraktsiooni esimees kui Riigikogu aseesimees.

Taavi Veskimägi oli aastatel 2003-2005 EV rahandusminister. Oma karjääri alustas ta riigiametnikuna 1996. aastal Rahandusministeeriumis, kus ta töötas Riigihalduse osakonna juhtajana ja hiljem ministeeriumi nõunikuna.  

Taavi Veskimägi on olnud pikaajaline Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige vedades majadusarengu töörühma tegevust keskliidus. Taavi omab kolmanda sektori kogemust eelkõige Eesti Kaitsetööstuse Liidu asutaja ja nõukogu esimehena. Ta on olnud aastate jooksul ka paljude äriühingute nõukogu liige sh hetkel Olympic Entertainment Group AS nõukogu liige.

Raul Källo
Viveo Health OÜ
tegevjuht

22-aastane juhtimiskogemus rahvusvahelises kindlustussektoris, korporatiivne kogemus USA-s, EL-is ja Kesk- ja Ida-Euroopas. Eesti edukaima kindlustusmaaklerfirma Vandeni Kindlustusmaaklerid asutaja. Viveo Health tegevjuht ja asutaja.

Merle Roste
Svarmil AS
tehase juhataja

Merle on sündinud Kuressaares ning kuna pere kolis hiljem Ida-Virumaale, veetis oma noorusepõlve kaunimad aastad Kiviõlis.

Peale kohaliku kooli lõpetamist jätkus haridustee EBS-is, Tartu Ülikoolis ja Cranfiled Univercity’s Inglismaal. Lapsepõlvest võttis ta kaasa vanemate poolt lausutud sõnad, et tööd peab tegema ning et halvasti tehtud töö ei ole väärt tegemist. Samuti räägiti peres palju väärtustest ja väärikusest. Merle peab köitvaks arutelusid psühholoogiast, organisatsiooni käitumisest ja inimeste motiveerimisest. Talle on oluline ja ta hoolib inimestest, kes on püüdlikud ja  töökad, kes julgevad riskida ning tunda rõõmu õnnestumiste üle. Tugevamaid toetatakse ja nõrgemaid aidatakse- see loob hea eelduse edukaks meeskondlikuks tööks.

Gunnar Toomemets
Luminor AS
Baltikumi Privaatpanganduse ja Varahalduse juht

Gunnar Toomemets on panganduses töötanud 20 aastat.

Luminoris on ta selle sündimisest saadik aastast 2017, kus vastutab üle Baltikumi Privaatpanganduse ja Varahalduse valdkonna eest.

Lisaks tööle panganduses on ta juhatuse liige Eesti Mentorite Kojas, mille eesmärk on Eesti juhtimiskultuuri arendamine läbi mentorluse laiema leviku.

Keiu Telve
Rakendusliku Antropoloogia Keskus

Keiu Telve (PhD) on antropoloog ja Rakendusliku Antropoloogia Keskuse asutaja. Keskuse pärusmaaks on inimkesksed uuringud. Antropoloogid lähevad inimeste juurde kohale, kuulavad nad ära ja aitavad mõista nende valikuid.

Keiu Telve on viimase viie aasta jooksul uurinud Soome pendeltöötajaid, Eestisse tööle tulnud spetsialiste, ehitussektori tööandjaid kui kontoritöötajaid. Läbiviidud uuringud näitavad selgelt, et Eesti inimesi hoiavad ettevõtete juures isiklikud suhted, lojaalsus ja turvatunne; inimesi paneb rändama suurema palga kõrval ka kultuur ning tööalased muudatused tehakse tihti perekonnaotsuste valguses.

Antropoloogina on Keiu huviks, kuidas inimesetundmine aitab muutusi efektiivselt ellu viia.

Aavo Kärmas
Enefit Green AS
juhatuse esimees

Aavo Kärmas on alates 2017. aastast Eesti suurima ning kõige mitmekesisema tootmisportfelliga taastuvenergiaettevõtte Enefit Greeni juhatuse esimees. Tema juhtimisel tegutseb Enefit Green neljal erineval turul, olles ühtlasi suurimaks tuuleenergia tootjaks Baltikumis ning üheks kõige kiiremini kasvavaks taastuvenergia ettevõtteks siinseks regioonis. Lisaks on Aavo Kärmas tuuleenergia potentsiaalist huvitatud ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid ühendava Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni (ETEA) juhatuse esimees. Enne taastuvenergeetika valdkonda sisenemist kuulus Aavo Kärmas kümme aastat Omniva juhatusse, olles neist viimased viis juhatuse esimees. Aastatel 1996-2006 töötas ta aktsiaseltsis Viljandi Aken ja Uks erinevatel juhtivatel ametikohtadel.

Aavo Kärmas on lőpetanud Tallinna Tehnikakülikooli haldusjuhtimise alal.

Kärt Kinnas
Personalijuhtimise Ühing PARE
tegevjuht

Kärt Kinnas Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE tegevjuht. Ta on personalijuhtimise valdkonnas toimetanud ligi 20 aastat. Personalijuhina on ta töötanud nii riigisektoris kui ärimaailmas finantsektorist tootmiseni. 2018. aastast on tal personalijuhi 7. taseme kutsetunnistus. Töö personalijuhtimise erialaliidu annab Kärdile võimaluse arendada inimeste juhtimise valdkonda Eestis laiemalt.

Kärti käivitavad uuendused ja inspireerivad inimesed, kellelt on palju õppida nii ellusuhtumise kui erudeerituse poolest, inimesed, kes teevad oma asju südamega.

Tanel Tammet
Tallinna Tehnikaülikool
arvutiteaduse professor

Tanel Tammet töötab Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudis. Ta on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskonna ja saanud doktorikraadi Chalmersi Tehnoloogiaülikoolist Rootsis. Tammet on olnud tegev hulga Eesti e-riigi baassüsteemide ja organisatsioonide käivitamisel:  X-tee, e-valimised, kodanikuportaal, Nato küberkaitsekeskus jne. Ta on varem olnud üks Erakonna Eestimaa Rohelised liidreid ja on praegu seotud mitme Eesti küberkaitse-ettevõttega. Tammeti erialane põhifookus on loogikapõhine tehisintellekt, suurandmete seostamine ja vastuseotsimis-tarkvarasüsteemide ehitamine.

Jaan Puusaag
Krimelte OÜ
asutaja ja juhatuse liige

 

Jaan Puusaag on enam kui poolesajas riigis tegutseva vuugihermeetikute ja ehitusvahtude tootja

Krimelte asutaja ja juht. Kahekümneviie tegevusaasta jooksul on kahe-mehe firmast üles ehitatud rahvusvahelisel tasemel edukalt konkureeriv ettevõte. Nende aastate jooksul on teda pärjatud erinevate juhtimiskvaliteeti peegeldavate tiitlitega, sh EY Eesti Aasta Ettevõtja, EBS’i Aasta Ärijuht, Maailma Ettevõtja tiitli nominent, jne.

Ärijuhtimise kõrval on Puusaag olnud aastaid Heateo Sihtasutuse nõukogu liige, mitmekordne Õltskonna Kuningas ning aktiivne mitmel spordialal. Lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusinseneri eriala, abielus, viie lapse isa.

Ivo Suursoo
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
juhatuse liige

Ivo Suursoo on 20 aastase kogemusega juht IT valdkonnas. Tema igapäevatööks on Baltikumi ühe suurima IT teenuste ettevõtte, tarkvara konsultatsioonifirma Columbus Balti regiooni juhtimine ning arvutifirma Dell suurima Eesti partnerettevõtte MAX 123 suunamine. Kogemuste pagasis on nii rahvusvaheline meeskonnajuhtimine kui tehnoloogia rakendamine inimeste ja protsesside juhtimisel. Lisaks on ta Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu endine president ja praegune juhatuse liige ning Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimees.

 

 

Sten Tamkivi
Topia OÜ
Tootejuht

Sten Tamkivi on internetifirma Teleport üks asutajatest, mille omandas 2017. aastal Suurbritannia ettevõte Move Guides. Tamkivi jätkab ühendatud ettevõtte, mille nimeks on alates aprillist 2018 Topia, juhtkonnas. Aastatel 2005-2012 oli ta Skype Eesti juht, enne seda tarkvaraarendusfirma Helmes arendusjuht. Pärast Skype Eesti juhi kohalt lahkumist lõpetas Tamkivi Stanfordi ülikooli ärikooli magistriprogrammi Californias ning resideeris riskikapitaliettevõttes Andreessen Horowitz. Tamkivi on olnud Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese nõunik, juhtinud Eesti IT Akadeemia juhtkomiteed, kuulunud IT ja Telekomifirmade Liidu juhatusse. Ta on MTÜ Eesti Startupi Juhtide Klubi president, osaleb Eesti tehnoloogiasektori arengut saatvas ühiskondlikus diskussioonis ning Heateo Haridusfondi idee üks algatajatest.

Arto Aas
Eesti Tööandjate Keskliit
tegevjuht

Arto on alates 2019. aasta maikuust Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht. Arto on ettevõtjate esindaja Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa nõukogus, samuti kuulub ta Vabariigi Valitsuse juures tegutseva Teadus- ja Arendusnõukogu koosseisu.
Varasem on ta olnud Riigikogu liige ja riigihalduse minister, kes tegeles peamiselt haldus- ja riigireformiga. Ta on aastaid kuulunud AS Riigi Kinnisvara ja AS Tallinna Lennujaam nõukokku. Arto on ka ise väikeettevõtja ja executive coach.

Marii Karell
Ajakirjanik

Marii Karell on töötanud 20 aastat ajakirjanikuna nii teles, raadios, ajalehes, online’is kui ka ajakirjades. Hetkel juhib ja produtseerib ta maailma paremaks muutmise saadet “Laser” ja äriideede konkursisaadet “Ajujaht”. 

``